Thursday, March 7, 2013

Termino ug pagbiay-biay


Matud pa sa gimantala nga balita sa SunStar Superbalita (March 7, 2013), "4 ka mga bayot nga designers nasikop".

Adunay dakong kibhang ang maong balita og sexist kini.

Ug ang kibhang mo-resulta sa dili unya hitupngan nga pagbiay-biay sa atong mga kaigso-unan nga adunay lahi nga kinaiyahong matang ug hiyas sa pagkatawo kun sexual orientation and gender identity (SOGI).

Ang kalainan sa atong kinaiyahong matang ug hiyas sa pagkatawo mao ang gitawag nato nga defining characteristic in life kay innate man kini, sama sa race og color. Buot pasabot, wala gituyo, kabahin na sa pagkatawo hangtud sa kamatayon.

Sa pikas bahin, ang termino o bisan ang pulong nga gigamit adunay direkta nga negatibo ug positibo nga epekto. Ang ulohan sa maong balita, way duda, modugang sa pagpasiga sa kayo nga nagdaub sa atong mga kaigso-unan nga dili heterosexual.

Kinsay makalimot sa Vicente Sotto scandal o sa pellet gun victims sa Mango?

Dili angay ang pagmarka ni bisan kinsa tungod sa iyang hiyas sa pagkatawo. Samot, dili angay markahan ang tawo tungod sa atong pagdahom.

Tungod kay aduna man gud kita’y gitawag nga “unsa ang iyang tan-aw sa kaugalingon (self-concept)"  ug “unsa ang tan-aw sa laing tawo kaniya kun (community labeling)”. Apan ang “tan-aw sa laing tawo kaniya” kay suhitibo (subjective) kini og dili obhetibo (objective).

Ang paglikay sa subitibismo kun subjectivism adunay epekto nga positibo kaysa negatibo.

Busa, ako mosugyot nga mas angayan sa mga tigbalita mogamit pa guihapon sa kinaiyahong matang sa pagkatawo (pananglitan, ‘4 ka lalaki nga designers nasakop’) kay sa paggamit sa mga termino nga hiyas sa pagkatawo (sama sa, ‘4 ka bayot nga designers nasikop’).

Sultii ko, kun ibutang ta lang, mga pari, madre, militarypolice, mga tigbalita og mga politico ang mabutang sa ingon ana unya nga sitwasyon, ibutang kaha sa tigbalita nga, “4 ka mga paring bayot o militaring bayot nasikop”? 

Wala sa lugar to label people by virtue of their sexual orientation and gender identity, mao nga likayan kini, tungod kay dili sa tanan natong pagdahom sakto.


No comments:

What does Courtney Act and Rich Fernandez have in common?

Self-proclaimed Courtney Act fanboy Rich Fernandez does a fun and quirky shoot with Filipino photographer Adrian Gonzales. So who is Ri...